Service Menu

Поэзия (на тувинском языке)

Шоома Даржай. Хүнүвү
Александр Шоюн. Салыгынчыгаш
Комбу Бижек. Ховаганнар
Кызыл-Эник Кудажы. Анайжыгаш
Леонид Чадамба. Чодураалар
Мария Күжүгет. Адыг Оглу Ойнараак
Олег Сувакпит. Бичии Капитан
Степан Сарыг-оол. Ава Хүнүм
Чооду Кара-Куске. Дүштү Садар Турган Болза!
Экер-оол Кечил-оол. Тывызык
Комбу Бижек. Сигенчилер
Кызыл-Эник Кудажы. Маргылдаа
Леонид Чадамба. Башкы
Олег Сувакпит. Бора-хөкпештиң ыры
Степан Сарыг-оол. Байлак чуртум
Чооду Кара-Куске. Чайгы эртен
Экер-оол Кечил-оол. Дээрде капуста
Юрий Кюнзегеш. Арга иштинге
Николай Куулар А-Я-Н-ЧОРУК
Галина Принцева. Шаанак