Источники

1.Тыва тоолдар.
 
2.Матпаадыр: Уругларга аас чогаалы /Тываның дыл, литература болгаш төөгүнүң эртем-шинчилел институду. С.М. Орус-оол биле Р.С. Чакар тургускаш, эге чүүлүн бижээш, тайылбырын кылган. Ч.Ч. Куулар редакторлаан. – Кызыл, Тываның ном үндүрер чери, 1991, 272 а.
 
3.Тыва тоолдар (О.К.Ч. Дарыманың чыып бижээн материалдары). /Харыысалгалыг редактору К.А. Бичелдей. С.М. Орус-оол, М.Б. Кунгаа тургускаш, эге сөзүн бижээш, эртем тайылбырын кылган. Yндүрүлге редактору Е.Д. Монгуш. Тываның гуманитарлыг шинчилелдер институду. – ООО «Кооператив «Журналист», Абакан, 2014, 384 а.
 
4.С.Б. Пюрбю. Шынаппайның чугаалары. Мерген бичиилер, мелегей күчүтеннер. – Кызыл, Тываның ном үндүрер чери, 2003, 112 а.

Умная сова. Тувинские сказки для детей. Адаптированный перевод с тувинского Э.Б. Мижита. Составитель и редактор Л.С. Мижит.