Үш мыйгак, үш ыт

(Дондук Салчак Дамдынович ыткан)
 
Эрте-буруңгу шагның ортакы Шамбалыгның оранынга муңгаранчыг улуг соок турган. Ол үеде Үгер деп сылдыс чер кырынга чыткан. 
Үгерни Аът:
– Какпак дуюум-биле черже киир базыптайн – дээр орта, Инек:
– Мен сенден аар мен – дээш,  адыр дуюу-биле базарга, оон үжү  үш мыйгак, үжү үш ыт бооп,  сывыржып алгаш,  дээрже үне берип-тир эвеспе.
Алдыы орангаадыгжы Тарбаган-Маадыр турган чүвең иргин.
– Мен бо үш мыйгакты чазар болзумза, эргээмниң башкы салаазын үзе кактырып, тарбаган болуп,  черже кастынып кире бээр мен – деп  аашкынгаш, адып үнген чүвең иргин.
Үш мыйгакты чандыр аткаш, эргээниң башкы салаазын үзе кактыргаш, колдуунуң алдынга хоюг сарыг бисти кызыдып алгаш, алдыы оранче тарбаган болуп,  кастынып кире берген.
Үш мыйгак, үш ыт дээрде ам-даа чүге-даа алдырбайн,  сывыржып турарының төөгүзү мындыг чүве-дир эвеспе оң.