Кызыл-Эник Кудажы. Маргылдаа

МАРГЫЛДАА
 
Басня

– Кызыдып каан демирлерден чалданмайн,
Кым-даа ындыг улуг ажыл кылбайн турар.
Менден дээди кижи чок – деп,
Менээргенип, Маска сөглээн.
 
Дөжек болуп, айда-чылда бараан болган
Дөжү дораан ону дыңнааш, удурланган:
– Оорга-мойнум оюлгуже соктап келгеш,
Оода мени тооп көрбес орта сен бе?
Акың мени чугулага көрбес шааң чок,
Ажыл-иштиң чөленгиижи мен-дир мен ийин.
 
– Изиг кызыл демирлерниң хааны мен – деп,
Идээргексеп, Кыскаш тура көөргеттинген. –
Согар чүүлдү араңарга тутпаан шаамда,
Чогум черле бүдүрүптер ижиңер чок.
 
Хөжүледир үрдүнгүлээш, маргылдаага
Хөрүк база, калыр эвес, киржи берген:
– Каң-шой безин тыныжымга бырашпастар,
Хайлы бээрлер, эсти бээрлер.
Ыытташпаңар, дээдиңер мен-дир мен ийин,
Ыят чокка макташпаңар!
 
*  *  *
Маргылдааны чежемейниң дыңназа-даа,
Маңаа чүгле ийи Холдар киришпээннер.