Радуга Тувы

Куулар Черлиг-оол. «Ты носила меня на спине…»

13 ноября 2017 | Поэзия, Поэзия (на русском языке)

Баллада о матери   1.   Мама носила меня на спине. Как кобылица в степном табуне, Легкая на ногу и молодая… Я жеребенком вязался за ней — Нет беззаботней тех солнечных дней! Мир открывал я, резвясь и играя.   Я подрастал, но в аале один Не оставался — за мамой ходил. Берег песчаный, прозрачные воды… …

Экер-оол Дулушевич Кечил-оол

13 ноября 2017 | Писатели Тувы

Стихи Э. Кечил-оола отличаются мягкостью тонов, красок, интонаций, для них характерны звонкая рифма и богатая звуковая организация стиха, поэтому они понятны и интересны даже самым маленьким читателям и слушателям. Поэзия Кечил-оола посвящена жизни детей и вопросам морали. Поэт многое сделал для развития детской национальной поэзии. Его яркое самобытное дарование осветило детскую литературу искрами слова и …

Чооду Кара-Куске. Чайгы эртен

13 ноября 2017 | Поэзия, Поэзия (на тувинском языке)

Кожаалыг хүн херелдери Кожагардан харап келди. Хоюн сүрген кадарчы оол Коданындан үнүплетти.   Сарыг-шокар бызаа дуу ол Сава туткан саанчы көргеш, Челе үзе тыртып каа дег, Четтикпестеп чүткүп-ле тур.   Сигеннээр дээн кезек кижи Силиредир челзиптерге, Аалдың ыды туруглатты, Арга ону өттүне-дир.   Кушкаштарның мыжыраажы, Хууңчукта сүттүң даажы Чайгы иштиң эгелээнин Чарлап-дүймеп чаңгыланды.  

Степан Сарыг-оол. Байлак чуртум

13 ноября 2017 | Поэзия, Поэзия (на тувинском языке)

БАЙЛАК ЧУРТУМ   Көвей хемнер кедээзинден чуглуп баткаш, Хөглүг-омак шимээн-дааштыг ырлап чыдар, Чойган-пөштүг мөөрүктерден эдектелген Чодураалыг делгем-улуг хемнер чедир Эрте шагдан ызыгуурлуг малчын чоннуң Эгээртинмес малдар сүрүү бүргеп шыпкан, Торгу-маңнык хээзи дег каас чуртум, Тодуг чоруум сенде болгаш, ынак-тыр мен.   Чиндигир көк көктүг-шыктыг шынааларда Аъттыг кижи көзүлбейн баар терең сиген, Чиргилчинниг делгем-улуг ховуларда Алдын …

Комбу Бижек. Сигенчилер

13 ноября 2017 | Поэзия, Поэзия (на тувинском языке)

Ажылдаар дээш Алаактыва Ачам, угбам, Акыларым Айыыр, дырбааш, Алгаш, кирди. Сонуургааштың, Соондан бүдүү Чоруп кагдым. Ажылынче Албас боорга, Аргам-дыр ийин. Чашты-чашты Шаам-биле Халып ор мен. Карак-ла бо, Угбам менче Удур келди. «Ажылга саат, Аалыңче чан» Дээри магат, Девидедим. Экизи бооп, Эдертипти. Өөрүп-хөглеп, Өскен черим Өңгүр каазын, Өң-өң чечээн Магазынып Маңнап чор мен. Дески үнген Терең …

Галина Принцева. Шаанак

13 ноября 2017 | Uncategorized

Главная Поэзия (на тувинском языке) Галина Принцева. Шаанак Вся поэзия Галины Принцевой излучает нежность и верность, свет и правду, добро и истину. Она — дар свыше. Стихи поэтессы — не только великолепие творческого мастерства, это еще и высота душевного полета. Читать