Service Menu

Проза (на тувинском языке)

Шоома Даржай. Делегей улузунуң тоолдары

Допчузу:
Ажыл кылбас кижи чем чивес. Болгар тоол
Чараа-чечен. Швед тоол
Дьюла Ийеш. Душтук
Аңдара даараан ак-көк тон. Белорус тоол
Мактаныкчы күскелер. Тибет тоол
Арзылаң болгаш күске. Египет тоол
Пар болгаш кургаткан персик. Көрей тоол
Бичии дузалакчы болгаш лаа колдузу. Хорват тоол
Аяннажылга. Орус тоол
Эң эки белек. Узбек тоол
Вишняларның боттары-ла аасче кирип кээрин манавас. Молдав тоол
Хараачыгай. Дунган тоол
Кижи болгаш ыт. Ненец тоол
Үш угбашкы. Татар тоол
От. Латин-америк тоол
Ядыы оол болгаш Дилгижек. Македон тоол
Уруг хаанны канчап кажарлапканыл? Черногор улустуң толу
Суг лилиязы. Индий тоол
Дириг суг. Тофаларның тоолу
Оол далганы дээш соңгу чүктүң хадынга канчаар чоруп турганыл? Норвег тоол
Үш алышкы база чараш кыс. Грек тоол
Уруглар дээрже хүннү канчап октапканыл? Бушмен тоол
Онза ыяш. Мексикан тоол
Төвүт улустуң тоолдары. Даш арзылаң.Тоолай болгаш арзылаң
Бора–хөкпеш болгаш Хаан-херети куш
Сарбашкын болгаш элезин
Чазый лама
Чэнсель азы «чырык угаанныг»
Эр сорук
Норсон болгаш ооң өңнүтери
Тывынгыр Эренчин
Өршээлдиг тоолай
Койгуннуң эрни чүге чирик болганыл?


Александр Куприн, Д.Е. Ёндан. Ак хава

Рассказ Александра Куприна «Белый пудель» переведен Д.Е. Ёндан и вышел в свет в Тувинском книжном издательстве в 1970 году тиражом 5000 экземпляров.

Допчузу:
I
II
III
IV
V
VI


Аркадий Гайдар, О.М. Баир. Рассказы

Рассказы Аркадия Гайдара «Чук и Гек» и «Дым в лесу» переведены О.М. Баир и вышли в свет в Тувинском книжном издательстве в 1984 году тиражом 6000 экземпляров.

Допчузу:
Чук биле Гек
Арыгда ыш


Максим Горький. Чаш чорааным

«..Хөрлүг, шокар, тода эвес элдептиг чуртталга коргунчуг дүргени-биле эгелеп, шуудай берген. Ол меңээ эки, ынчалза-даа хилинчектиг шынчы туураан тоолчунуң чугаалап бергени коргунчуг тоол дег сагындырар. Ам, эрткен үени диргизип тура, ол бүгү канчаар болганыл, ол-ла хевээр болган дээрзинге чамдыкта арай деп-ле бүзүрээр-дир мен, база элээн хөй чүүлдерни хүлээп көрбейн, маргыжыксаар-дыр мен, - "үймээнниг аймактың" караңгы чуртталгазы эмин эрттир дошкун-дур.
Салчак Серенниң очулдурганы, Доруг-оол Монгуштуң редакторлааны Максим Горҗкийниң "Чаш чорааным" деп номун тыва дылда номчуңар.

Допчузу:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII